Consultancy debiteuren

Inrichting van (een deel van) de organisatie op debiteurenbeheer vereist specifieke expertise. Veel actoren in het veld bepalen de werkwijze van een afdeling in belangrijke mate. Deminimis heeft door haar praktische kennis en kunde een enorme hoeveelheid ervaring vergaard die organisaties helpt bij het omgaan met, nog altijd veranderende omstandigheden.
Voor organisaties die op dagelijkse basis te maken hebben met debiteurenbeheer heeft Deminimis een consultancy dienstverlening ontwikkeld. Uitgangspunt van deze consultancy is de doelstelling van verbetering van het praktisch functioneren van een afdeling debiteurenbeheer door verbetering van het inzicht van de juridisch complexe processen die verbonden zijn met schuldsanering, Wsnp en faillissementen.