Aanlevering publicaties

Wij leveren per e-mail een bestand aan met de in de voorafgaande dag/week/maand opgetreden nieuwe vonnissen en eindzittingsdata. De kosten van deze data zijn opgebouwd volgens een prijs per record-systeem met daaraan gekoppeld een vergoeding per gebeurtenis:

  • Vonnis toelating WSNP/Faillissement/Surséance
  • NAW bewindvoerder (incl. telefoonnummer)
  • Datum verificatievergadering
  • Datum eindzitting
  • Datum slotuitdeling
  • Melding van wijze van beëindiging

Afhankelijk van de frequentie van het aanleveren van het bestand is er een zogenaamde frequentietoeslag:

  • Maandelijkse aanlevering
  • Wekelijkse aanlevering
  • Dagelijkse aanlevering