Verrijking van gegevens

U levert eenmalig een bestand van klanten aan op wie een schuldsaneringsregeling of faillissement van toepassing is (inclusief klantnummer). Dit bestand zal volgens een vast prijs per record-systeem eenmalig worden verrijkt. Vanaf ingangsdatum overeenkomst leveren wij alle relevante data terzake de schuldsaneringsregeling en het faillissement tot aan uiteindelijke afwikkeling van het dossier.
Met deze service hebben wij inmiddels ruime ervaring in de interne werkprocessen en bij derden. Het is onze ervaring dat uitvoering van dit complexe onderdeel van de debiteurenportefeuille door een gespecialiseerde organisatie, wat Deminimis uiteindelijk is, voor U een betere en meer heldere afbakening geeft binnen de reguliere werkprocessen van uw eigen organisatie.
Deze service resulteert in een juiste toewijzing van betalingen aan maanden, meer specifiek:een correcte scheiding van termijnen vóór en ná het “hakbijlmoment van de WSNP of het Faillissement.”