Eenmalig verrijken van gegevens

U levert eenmalig een bestand van klanten aan. Deminimis verrijkt dit bestand ter zake status van WSNP en/of faillissement volgens een prijs per hit systeem. U  betaalt daarmee slechts voor die dossiers waarin een WSNP van toepassing of waarin een faillissement is uitgesproken. De grootte van het bestand dat u laat verrijken is daarmee onafhankelijk van de kosten.
Deze service valt onder een zogeheten Non Disclosure Agreement inclusief een geheimhoudingsparagraaf terzake de Wet bescherming Persoonsgegevens
Voorwaarde bij variant 3 is dat alle door U aangeleverde cliëntbestanden in elk geval de volgende data omvatten: Voorletter, Tussenvoegsel, Achternaam, Volledig adres en uniek klantnumme (Geboortedatum optioneel, wel wenselijk).
Alle door u verstrekte data met betrekking tot de WSNP en faillissement blijven uw eigendom en zijn slechts voor gebruik van de verrijking.