Dataservice

In toenemende mate worden bewindvoerder en curatoren gevraagd de stand van zaken rondom een schuldsaneringsregeling of faillissement door te geven. Wij realiseren ons terdege dat periodieke navraag om up-to-date te blijven arbeidsintensief is en ongewenste kosten met zich meebrengt.
Wij hebben hier op ingespeeld door een unieke service te ontwikkelen die U in één overzicht inzicht biedt in welke fase een schuldsaneringsregeling of faillissement zich op een bepaald moment bevindt. Uiteindelijk is het aan U om te beslissen welke weg U met de vordering wenst te bewandelen. Deze wijze is niet alleen efficiënt, maar zorgt er tevens voor dat de kosten minimaal blijven.
Wij leveren periodiek bestanden aan van de in een bepaalde periode gepubliceerde vonnissen terzake toelating WSNP of Faillissement, verificatievergaderingen, eindzittingen, behandeling saneringsplannen, slotuitdelingen en beëindigingen. Tevens bieden wij diverse mogelijkheden bestaande bestanden bij organisaties te verrijken. Wij leveren dan van alle aangeleverde klanten alle relevante data terzake de schuldsaneringsregeling en het faillissement tot aan de uiteindelijke afwikkeling van het dossier.
Deze dienstverlening heeft drie varianten:

Eenmalig verrijken van gegevens

Verrijking en actueel houden van gegevens

Aanlevering publicaties