Financial mediation

Hoewel wij ernaar streven kenmerken van het reeds bestaande Mediation (als zijnde een vorm van conflictoplossing) over te nemen in ons eigen product “Financial Mediation,” wensen wij de woorden ‘conflict’ of ‘geschil’ zoveel mogelijk te mijden.
Het karakter van de betreffende woorden zou namelijk onder meer in kunnen houden dat er sprake is van (negatieve) opstelling, situatie of gemoedstoestand waardoor partijen zich op een bepaald vlak niet of moeilijk met elkander kunnen verenigen.Tevens zou dit kunnen impliceren dat partijen, wegens het ontbreken van het aan elkaar kenbaar maken van onderliggende belangen, (onbedoeld) in een strijd verwikkeld raken waardoor de behoefte aan ‘het gelijk halen’ een stringenter karakter zal krijgen.
Door middel van het medieren tussen schuldeiser en schuldenaar tracht Deminimis tot een vergelijk te komen tussen schuldenaar en schuldeiser