Onze benadering

Deminimis streeft ernaar de meest complete en meest actuele data inzake WSNP, surseances of faillissementen in haar beheer te hebben. Informeren van de klanten op een op hem toegesneden manier, zij het electronisch, via rapportages of andere wijze, is het streven van Deminimis. Onze klanten zijn erbij gebaat op alle cruciale momenten van het beheer van een dossier de meest actuele gegevens tot hun beschikking te hebben en op basis van deze data beslissingen te kunnen nemen: sluiten dossier, verkopen dossier, verlengen /vernieuwen contract etc.
Deminimis is het instrument voor het maken van de dossier-beslissingen; compleet en actueel.