Onze diensten

Deminimis biedt haar diensten eveneens aan in de vorm van consultancy opdrachten. Na inventarisatie van de debiteurenportefeuille vanuit het oogpunt van de (oninbare) vorderingen stelt Deminimis een rapport op met een plan van aanpak waarin administratief en juridisch advies zijn opgenomen. De consultancy richt zich met name op (oninbare) vorderingen die (soms) als zand in de motor de praktische uitvoering hinderen of zelfs blokkeren.