Onze producten

De produkten die Deminimis aanbiedt in het faciliteren en voorkomen van problemen in dossiers waar betalingsproblemen zijn opgetreden. Bij betalingsproblemen zijn twee partijen betrokken, de schuldenaar en de schuldeiser. Beide partijen hebben een legitiem belang bij het vinden van een oplossing in geval van betalingsachterstanden en/of problemen. Ten behoeve van beide partijen heeft Deminimis produkten ontwikkeld die bijdragen, niet alleen in het oplossen, maar ook in het voorkomen van betalingsproblemen:
ten behoeve van schuldeisers:
Data-aanlevering (wéten is voorkómen)
Monitoring service
ten behoeve van schuldenenaren:
Financial Mediation
Akkoord-aanbiedingen